Skip navigation

Specialist Poultry

POU004

Cornfed Chicken Livers Fresh

each n/a
POU003

Cornfed Chicken Supremes

each n/a
FOI001

Duck Foie Gras

500g approx. each n/a
POU001

French Duck Legs

each n/a
POU005

Guinea Fowl Supremes

each n/a
POU002

Mullard French Duck Magret

350g+ each n/a
POU012

Partridge

each n/a
POU007

Pigeon Breast

each n/a
POU006

Quails Boneless

each n/a
POU011

Smoked Chicken Breast

each n/a
POU008

Smoked Duck Breast

each n/a
POU009

Smoked Goose Breast

each n/a
POU010

Smoked Whole Chicken

each n/a